Konkurentsiamet on 22.10.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt "Koduextra" kauplusi opereeriv Olympic Invest OÜ omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju "SuperBox´i" kauplusi opereeriva OÜ Trend Line osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2483 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi