Konkurentsiameti 08.10.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-036KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Espe Eesti OÜ omandab valitseva mõju AS Univa osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi