Konkurentsiameti 26.09.2008 otsusega nr 5.1-5/08-034KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Kalev Paide Tootmine omandab valitseva mõju Põlva Piim Tootmine OÜ üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi