Konkurentsiamet on 24.09.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Eltel Networks AS omandab valitseva mõju AS Siemens Electroservices üle konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses ning koondumine viiakse läbi konkurentsiseaduse 19 lg 1 p 2 kirjeldatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil:[email protected]

Tagasi