Konkurentsiameti 12.09.2008 otsusega nr 5.1-5/08-033KO anti luba koondumisele, mille tulemusel BaltCap Private Equity Fund L.P. omandab valitseva mõju MediCap Holding OÜ ja tema tütarettevõtja Quattromed HTI Laborid OÜ üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi