Konkurentsiameti 05.09.2008 otsusega nr 5.1-5/08-032KO alustati Espe Eesti O‹ ja AS Univa osa koondumise tšiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse ß 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi