Konkurentsiameti 22.08.2008 otsusega nr 5.1-5/08-031KO alustati TITOCONCERTO A/S (Nordzucker AG) ja Danisco Sugar A/S koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi