Konkurentsiamet on 29.08.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt BaltCap Private Equity Fund L.P. omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju MediCap Holding OÜ ja tema tütarettevõtja Quattromed HTI Laborid OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2481 või e-posti aadressil:[email protected]

Tagasi