Konkurentsiamet on 29.08.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Kalev Paide Tootmine omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Põlva Piim Tootmine OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil:info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi