Konkurentsiameti 15.07.2008 otsusega nr 5.1-5/08/030KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Valga Lihatööstus omandab valitseva mõju AS Vastse-Kuuste Lihatööstus üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi