Konkurentsiamet on 01.07.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Valga Lihatööstus omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS Vastse-Kuuste Lihatööstuse üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil:[email protected]

Tagasi