Konkurentsiamet on 27.06.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Oy Karl Fazer Ab, kes tegutseb Eestis Fazer Eesti AS ja Fazer Amica AS kaudu, omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Rootsis registreeritud Cloetta Fazer AB, kes müüb Eestis suhkru- ja sokolaadikondiitritooteid, osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2482 või e-posti aadressil:info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi