Konkurentsiameti 03.06.2008.a otsusega nr 5.1-5/025KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Nucor Corporation ja Duferco Participations Holding Ltd omandavad ühiselt valitseva mõju Duferdofin S.p.A. üle KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi