Konkurentsiameti 21.05.2008.a otsusega nr 5.1-5/08-024KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Rootsis registreeritud äriühing Askembla Growth Fund Kommanditbolag omandab valitseva mõju OÜ Viimsi SPA üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi