Konkurentsiameti 15.05.2008 otsusega nr 3.1-8/08-22KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Cleanaway omandab valitseva mõju AS Tallinna Sekto üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi