Konkurentsiamet on 12.05.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ameerika Ühendriikides registreeritud Nucor Corporation (Põhja-Ameerikas terase tootmisega tegeleva kontserni emaettevõtja) ja Duferco Participations Holding Limited (registreeritud Guernsey`s, tegeleb terase tootmise ja töötlemisega) omandavad konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ühiselt valitseva mõju Itaalias registreeritud Diferdofin S.p.A (tegeleb terasest toodete ja pooltoodete valmistamisega) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3953 või 680 3942 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi