Konkurentsiameti 25.04.2008.a otsusega nr 3.1-8/08-016KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OAO Severstal omandab valitseva mõju ISG Sparrows Point LLC üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi