Konkurentsiamet on 08.04.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt OÜ TLG Hotell omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju OÜ Delegatsioon üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi