Konkurentsiameti 14.03.2008 otsusega nr 3.1-8/08-57 anti luba koondumisele, mille tulemusel Saint-Gobain Distribution Nordic AB omandab valitseva mõju AS FAMAR-DESI üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi