Konkurentsiameti peadirektori 11.03.2008.a otsusega nr 3.1-8/08-012-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Hollandi äriühing Tankmaatschappij Dipping B.V., kes omab Eestis äritegevust AS Pakterminal kaudu, ja Küprose äriühing Transportation Investments Holding Ltd, kes omab Eestis äritegevust AS E.O.S., AS Spacecom, AS Intopex Trans, AS Skinest Veeremi, AS EK Holding, AS E.R.S. ja AS Stivterminal kaudu, moodustavad ühiselt uue ettevõtja konkurentsiseaduse § 19 lg 2 tähenduses.

Tagasi