Konkurentsiamet on 06.03.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Aspo Oyj (Eestis tegutseb koos oma tütarettevõtjatega Aspokem Eesti AS ja Autotank OÜ) omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu Kauko-Telko Oy (Eestis tegutseb läbi oma tütarettevõtjate Leipurien Tukku AS ja Ulkokaupat Eesti AS) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi