Konkurentsiamet on 22.02.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Tartu Kaubamaja omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Suurtüki NK AS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3942 või e-posti aadressil [email protected]

Tagasi