Konkurentsiamet on 14.02.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandis registreeritud äriühing Tankmaatschappij Dipping B.V., kes omab Eestis äritegevust AS Pakterminal kaudu, ja Küprosel registreeritud äriühing Transportation Investments Holding Ltd, kes omab Eestis äritegevust AS E.O.S., AS Spacecom, AS Intopex Trans, AS Skinest Veeremi, AS EK Holding, AS E.R.S. ja AS Stivterminal kaudu, moodustavad ühiselt uue ettevõtja (JV) konkurentsiseaduse § 19 lg 2 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi