Konkurentsiameti peadirektori 23.01.2008 otsusega nr 3.1-7/3 anti luba koondumisele, mille tulemusel Alta Capital Partners S.C.A., SICAR omandab valitseva mõju AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Chocolate Factory, AS Kalev Jõhvi Tootmine, AS Vilma ja Tere AS üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi