Konkurentsiameti peadirektori 28.12.2007 otsusega nr 51-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS MECRO omandab valitseva mõju AS-i NAVA üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi