Konkurentsiamet on 07.12.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Alta Capital Partners S.C.A SICAR omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Chocolate Factory, AS Kalev Jõhvi Tootmine, AS Vilma ja Tere AS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi