Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 05.12.2007.a otsusega nr 50-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Maag Piimatööstus omandab valitseva mõju AS Rakvere Piim üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi