Konkurentsiameti peadirektori 30.11.2007 otsusega nr 49 -KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Amber Trust II S.C.A., OÜ Airo Konsultatsioonid ja OÜ Maki Konsultatsioonid omandavad ühise valitseva mõju AS-i Toode üle KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi