Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 23.11.2007 otsusega nr 48-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Koduapteek omandab valitseva mõju OÜ Loksa Apteek üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi