Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 07.11.2007.a otsusega nr 47-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Eesti Ehitus omandab valitseva mõju AS Eston Ehitus üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi