Konkurentsiameti peadirektori 02.11.2007 otsusega nr 44-KO lõpetati MM Holdings B.V. (eelmine ärinimi Kadux B.V.) ja OÜ Patrika koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi