Konkurentsiameti peadirektori 29.10.2007 otsusega nr 43-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Ühendkuningriigis registreeritud Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd, kes tegutseb Eestis Fujitsu Service OÜ kaudu, omandab valitseva mõju KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil Rootsis registreeritud Mandator AB üle, kes tegutseb Eestis AS Mandator Estonia kaudu.

Tagasi