Konkurentsiameti peadirektori 25.10.2007 otsusega nr 42-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Stockmann Oyj Abp omandab valitseva mõju Rootsis registreeritud AB Lindex (publ) üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi