Konkurentsiamet on 16.10.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Ühendkuningriigis registreeritud Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd, kes tegutseb Eestis Fujitsu Services OÜ kaudu, konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Rootsis registreeritud Mandator AB üle, kes tegutseb Eestis AS Mandator Estonia kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi