Konkurentsiamet on 11.10.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Stockmann Oyj Abp kuulutas 1. oktoobril 2007 välja avaliku pakkumise, mille lõpuleviimisel omandab Stockmann Oyj Abp konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Rootsis registreeritud AB Lindex (publ) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi