Konkurentsiameti peadirektori 13.09.2007.a otsusega nr 38 -KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Rootsis registreeritud NPNC Intressenter AB omandab valitseva mõju Rootsis registreeritud Nefab AB üle, kes tegutseb Eestis Nefab Eesti AS kaudu, KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi