Konkurentsiamet on 04.09.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Rootsis registreeritud NPNC Intressenter AB konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Rootsis registreeritud Nefab AB üle, kes tegutseb Eestis Nefab Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi