Konkurentsiameti peadirektori 31.08.2007 otsusega nr 36-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Tristafan ja Aldo Parik omandavad ühiselt valitseva mõju AS Oskar LT üle KonkS § 19 lg 1 sätestatud viisil.

Tagasi