Konkurentsiameti peadirektori 29.08.2007 otsusega nr 34-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Liviko omandab valitseva mõju SIA L.I.O.N. & Ko üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi