Konkurentsiameti peadirektori 27.08.2007 otsusega nr 32-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel OÜ Zinzin omandab valitseva mõju Interinfo Baltic OÜ üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi