Konkurentsiamet on 17.08.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Liviko omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Läti äriühingu SIA "L.I.O.N. & KO" üle, kes omab Eestis tütarettevõtjat OÜ LionEst. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948, 680 3948, 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi