Konkurentsiameti peadirektori 15.08.2007.a otsusega nr 31-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Ruutmeeter OÜ omandab valitseva mõju KR Kaubanduse AS üle KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi