Konkurentsiameti peadirektori 25.07.2007 otsusega nr 30-KO alustati AS Ekspress Grupp ja AS Maaleht koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi