Konkurentsiamet on 21.06.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud Boultbee Holding AB omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju RDS Hotelli AS osa, Astlanda Büroo AS osa ja Astlanda Hotelli AS üle, kes opereerib Radisson SAS hotelli. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressi compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi