Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 19.06.2007 otsusega nr 24-KO lõpetati Magistral Kaubanduskeskuse OÜ ja AS Svendsen Kinnisvara ettevõtja osa koondumise menetlemise, kuna tegemist ei ole KonkS § 21 kohaselt kontrollimisele kuuluva koondumisega.

Tagasi