Konkurentsiameti peadirektori 15.06.2007 otsusega nr 23-KO alustati Kadux B.V. ja O‹ Patrika koondumise tšiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse ß 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi