Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2007.a otsusega nr 19-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Küprosel registreeritud valdusühing Leverret Holding Ltd omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil Küprosel registreeritud valdusühingu üle, kes tegutseb Eestis AS E.O.S., AS Spacecom, AS Intopex Trans ja Prevo Holding OÜ kaudu.

Tagasi