Konkurentsiamet on 04.06.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud A Wilhelmsen AS, kes tegutseb Eestis muuhulgas äriühingute OÜ EuroPark Estonia, Senor Kinnisvara OÜ, Reval Hotelligrupi AS, OÜ Central Hotel, OÜ Hansa Hotell ja Ülemiste Center OÜ kaudu, omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva mõju Norras registreeritud Expert ASA üle, kes tegutseb Eestis äriühingu Expert Estonia AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi