Konkurentsiamet on 24.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Belgia Kuningriigis asutatud äriühing Recticel S.A/N.V (põhitegevuseks on polüuretaanvahu tootmine ja müük) omandab valitseva mõju Soomes asutatud äriühingute Espe Oy ja Ewona Oy üle. Espe Oy tegutseb Eestis läbi Espe Eesti OÜ (põhitegevuseks on polüuretaanvahttoodete hulgimüük mööblitööstusele). Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948, 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi