Konkurentsiamet on 17.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Küprosel registreeritud äriühing Leverret Holding Limited omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva mõju Küprosel registreeritud ettevõtja Transportation Investments Holding Limited-i üle, kes omab valitsevat mõju järgmistes Eestis registreeritud ettevõtjates: AS Spacecom, AS E.O.S, AS Intopex Trans, Prevo Holding OÜ. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi